Púť do Svätej Zeme - Izrael

Cena od: 
490,00 €

Popis:
Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Cena: 490,00 €

Termíny:
09.09.-16.09.2013
16.09.-23.09.2013
23.09.-29.09.2013
29.09.-07.10.2013
07.10.-14.10.2013
14.10.-21.10.2013

Cena zahŕňa:
- letecká doprava Ostrava - Tel Aviv - Ostrava
- autobusová doprava Bratislava - Ostrava - Bratislava (nástup je možný aj v Čadci, Žiline, Trenčíne a Trnave)
- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 resp. 3-lôžkových izbách
- doprava klimatizovaným autobusom do Svätej Zeme
- sprievodca- kňaz

Cena nezahŕňa:
- servisné poplatky - 180,00 €/osoba/pobyt
- obslužné a vstupy podľa programu - 50,00 USD (platí sa na mieste)
- komplexné cestovné poistenie - 11,20 €/osoba/pobyt

Program:
1.deň: v ranných hodinách odchod autobusom z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Žiliny a Čadce do Ostravy na letisko, s následným odletom do Tel Avivu (cca o 15:00 hod.). Transfer autobusom do Betlehema, večera a nocľah.
2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.
3.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskeému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a nocľah.
4.deň: po raňajkách prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup na horu Tábor (peši, alebo taxíkom za 7,00 USD), prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Večera a nocľah.
5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a baziliky Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.
6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah.
7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote.
8.deň: odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom do Ostravy následný transfer autobusom do Čadce, Žiliny, Trenčína, Trnavy a Bratislavy.

Dôležité:
- program je spojený s každodennou svätou omšou
- nutný platný cestovný pas ešte 6 mesiacov po návrate

FOTOGALÉRIA:

Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael
Púť do Svätej Zeme - Izrael